2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri Hakkında