2020 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında