2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında