2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Döviz Kurları Hakkında