2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında