23 Seri No.lu Tebliğ İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında