27 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında