31.12.2019 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları