31/12/2022 Tarihine Kadar Yapılması Gereken Başvurular ve Muhasebe İşlemleri Hakkında