Asgari Ücretten Gelir Vergisinin İstisna Edilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında