Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Verme ve Ödeme, Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri ile Vergi Levhası Oluşturulmasına İlişkin Hatırlatmalar