BDDK Kanun Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergilendirilmesi Hakkında