Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerini Düzenleyen Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında