Ekibimiz CAP (Bilgisayarlı Denetim Programı) Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır

Günümüz çağında artık zaman ve bilgi çok değerli olduğundan, gelişmiş ülkelerdeki denetim faaliyetleri %90 oranında bilgisayar destekli denetim programları ile yapılmaktadır.

Biz de IHY olarak, aldığımız CAP (Computerized Audit Programme) eğitimi ile, çalışmalarımızda çağımızın bir gereği olarak en pratik yöntemlerle ve en kısa sürede sonuç almamızı sağlayan, bazı kamu kurumlarının da kullandığı, TUBİTAK destekli, uluslararası bir denetim programı olan CAP’ ı kullanarak bilgisayar ortamında hizmet sunuyoruz.

Böylece sizlere sunduğumuz denetimin hızı ve kalitesi artarken, denetimlerimizdeki standardı en üst seviyeye taşıyoruz.