Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında

28/02/2017 tarihli ve VUK-89 / 2017-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/elektronik-defterlerin-olusturulmasi-ve-imzalanma-suresi-ile-elektronik-defter-beratlarinin-yuklenme

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Saygılarımızla