Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklik Hakkında (3 Sıra Nolu Tebliğ)