Elektronik Ortamda Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Satışında KDV Oranın % 18 Olarak Belirlenmesi Hakkında