Elektronik Tebligata İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği Tespit Edilen Kişi, Kurum Veya Kuruluşlara İdari Para Cezası Uygulanacaktır.