Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İlişkin Yayımlanan 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hakkında