Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerinde BSMV Hesaplanması Hakkında