Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yayımlanan 321 Sıra No.lu Tebliğ Hakkında