Gelir Vergisi Stopaj Desteği Hakkında (297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında)