Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yayımlanan Usul ve Esaslar Hakkında