Geriye Dönük SGK Teşvik Başvuruları İçin 1 Haziran 2018 Tarihine Kadar SGK’ya Online Dilekçe İle Başvuru Yapılması Gerekmektedir.

SGK Geriye dönük teşvik başvuruları için beklenen açıklamayı yaptı. SGK dan yapılan duyuruya göre geriye dönük teşviklerden yararlanmak isteyen işverenler 1 Haziran 2018 tarihine kadar Başvuruda bulunmak ve onaylamak için “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama” ekranlarından başvuru işlemini yapacak. Bu tarihe kadar başvuruda bulunanlar ek ve iptal işlemine ilişkin bildirimleri Haziran sonuna kadar SGK sistemlerine yüklemeleri gerekecektir.

Başvuru için izlenecek adımlar şunlardır:

1-  Sgk sitesine girip anasayfadan sag ustteki “E Sgk” ibaresine tiklayin
2- Sonrasinda  “Isveren” yazisini tiklayin
3- Acilan sayfada assagi dogru inip “Isveren Sistemi” yazili alana tiklayin
4- Acilan yerde sag tarafta “Uygulamaya Giris” ibaresi cikiyor.Oraya tiklayip sisteme giris yapin
5- Acilan ekranda “Kullanici adi ve sistem sifrelerini”isteyen sayfaya bilgileri girip sisteme giris yapiyoruz.

6- Acilan yerde sol ustte “Isverene” tiklayip sonrasinda altinda acilan Tesvik alanina tiklayin.Orada “5510 ek sayili 17. Maddeye gore verilecek dilekce” yazisini gorursunuz.                                                                                                                                                          7-Karsiniza cikan yerdeki bilgileri doldurup “ Daha onceden basvuru yapmadim” yazisini tiklayip/Sonrasinda ibani girip islemi bitiriyoruz.

 

SGK Duyurusu

5510 Sayılı Kanunun Ek 17. Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.

Anılan Ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, geriye yönelik sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere işverenlerce yapılan müracaatların, genel itibariyle iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle ünitelerimize dilekçe ekinde ibraz edildiği gözlemlenmektedir.

Gerek ünitelerimizin iş yoğunluğunu azaltmak gerekse uygulamadaki iş ve işlemlerin kolaylığı açısından söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün başka bir teşvik türü ile değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerimizce internet ortamında verilmesine yönelik Kurumumuzca hazırlanan programlar işletime açılmıştır.
Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web adresinden;

  • Başvuruda bulunmak ve onaylamak için “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama”,
  • Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi için ise “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi”

menüleri seçilerek ve e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişilebilecektir.
Bu kapsamda, geriye yönelik teşvik ve desteklerden yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri için daha evvel işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında talepte bulunan veya bulunmayan işverenlerin, anılan Ek 17 nci maddenin,

  • İkinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin taleplerini 1/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil),
  • Birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin taleplerini ise 2/6/2018 tarihi ve sonrasında,

söz konusu sisteme giriş yaparak başvurmaları gerekmektedir.
Bahse konu program vasıtasıyla yapılan ve onaylanan başvurular, sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine yapılmış sayılacaktır.
Programa giriş yapan işverenlerimizin sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine daha önce kağıt ortamında müracaat etmiş olmaları halinde, başvuru bölümünde yer alan Daha Önce Kağıt Ortamında Başvuruda Bulundum” linkinin seçilmesi, kağıt ortamında yapılan müracaatın Kurum kayıtlarına giriş yapılan evrak tarihi ve sayısının “evrak tarihi”“evrak sayısı” alanlarına kaydedilmesi gerekmektedir.
Ancak daha önce kağıt ortamında müracaatı olan ve internet ortamında müracaatını yenileyerek evrak tarihi/evrak sayısı alanlarını dolduran işyerleri için, daha önceki evrak tarihi/evrak sayısının gerçeği yansıtmayan bilgiler olması halinde, sosyal güvenlik il müdürlükleri / sosyal güvenlik merkezlerince, işverenlerin internet ortamında başvuruda bulunduğu tarih esas alınacaktır.
Sistem üzerinden girişi yapılan başvurunun onaylanması halinde, sistem tarafından barkod numarası verilecek ve onaylanmış başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik ya da başvuruyu silme işlemi yapılmasına izin verilmeyecektir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru tarihi 1/6/2018 (dahil) tarihinde sona ermekle birlikte, bu tarihe kadar internet ortamında başvuruda bulunan işyerleri tarafından, “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menüsü seçilerek daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belge için geriye yönelik tercih edilecek teşvik türünden yararlanılabilmesi için öncelikle ilgili döneme ait “tahakkuk yıl/ay” bölümünün seçilerek,
“Belge Mahiyeti” bölümünün “İptal”,
“Tahakkuk Nedeni” bölümünün “(D) Belge türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği”, olacak şekilde seçilmesi,
Daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belgenin işaretlenerek “tahakkuk seç” bölümünün seçilmesi, belgede iptali istenen sigortalının ya da sigortalıların seçilerek “seçili kişileri iptal et” butonunun, ardından “yeni belge işlemlerine geç” butonunun seçilmesi,
Teşvik değişikliği talep edilen kanun numaralı yeni belge için;
“Belge mahiyeti”, “Belge türü” ve “belge işlemleri” butonunun, ardından yararlanılmak istenen kanun numarasının, “seçili belge için işlem yap” bölümünün seçilmesi ve “onayla ekranına geç”, “bildirge onayla” seçenekleri ile işlemin tamamlanması gerekmektedir.
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, işverenlerimizce sisteme giriş yapılan iptal/asıl/ek belgelere ait tahakkuklar, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezince incelenerek şube onay ekranları vasıtasıyla onaylanması halinde belge muhteviyatı tahakkuklar değiştirilerek iade ya da mahsup edilecek fark tutarlar tespit edilecektir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, bu tarihe kadar başvuruda   bulunan   işverenlerce   internet   ortamında   E-Bildirge   V2 ekranlarından  yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgelerin 1/6/2018 tarihi ve  sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve onaylanması mümkün bulunmaktadır.

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla