GVK Geçici 67’de Yer Alan Bazı İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması Hakkında