İhracat Yapan veya Sanayi Sicil Belgesine Haiz Üreticilere Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Yayımlanan Tebliğ Hakkında