Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayımlanan 41 Seri Nolu Tebliğ Hakkında