Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle E-Defter Beratı Yükleme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan VUK-103/2018-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde;

  • 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı,
  • Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018) ödeyecekleri,
  • 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla