Muhtasar Beyanname İle SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamanın Ertelenmesi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) ” yayınlanmıştır.

Buna göre, Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin uygulama;

  • Amasya, Bartın ve Çankırıilleri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren,
  • Diğer illerdeki tüm mükellefler için ise 1/7/2018tarihinde

başlanacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/muhtasarteblig12122017.pdf

 

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla