Normalleşme Desteğinden Yararlanacak Sigortalıların Bildirimi Hakkında