Sanayi Sicil Belgesine Sahip İmalatçılarda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) İstisnası Hakkında