Sanayici ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranının Sıfırlanması Hakkında