Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında