Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında