Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yer Alan İstisnalara İlişkin Yayımlanan Kurumlar Vergisi Tebliği Hakkında