Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Hakkında

21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetine İlişkin; 488 ve 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

Bu Tebliğler ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

  • Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler hariç; yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.
  • Düzenlenen bilgi fişlerinde, müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.
  • ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren;
  1. a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
  2. b) Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden, “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” ndaki esaslara göre,
  3. c) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındaninternet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla